Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2016 r.

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec trzeciego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 191 podmiotów, natomiast 94 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W trzecim kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 2 355 527 MWh, natomiast na giełdzie towarowej - 17 034 636 MWh.

W omawianym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono 2 060 232 MWh na rynku RDNG, 731 124 MWh na rynku RDBG i 14 243 280 MWh na rynku terminowym - RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 62,60 zł/MWh, na rynku RDBG 63,19 zł/MWh, na rynku terminowym 90,25 zł/MWh.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za III kwartał 2016 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 09.11.2016
Data modyfikacji : 09.11.2016

Opcje strony

do góry