Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja EuroPOWER z udziałem Prezesa URE

XXIV Konferencja energetyczna EuroPOWER to kolejna edycja jednego z ważniejszych wydarzeń wpisanych w kalendarz przedstawicieli branży energetycznej w Polsce. Również tym razem w gronie zaproszonych do udziału gości był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Przed uczestnikami konferencji, podobnie jak w poprzedniej edycji, postawiono zadanie omówienia najbardziej aktualnych wyzwań i problemów, z którymi zmaga się sektor energetyczny. Założenie to towarzyszyło także debacie pt.: Rynek energii elektrycznej w Polsce - wzmacnianie konkurencyjności czy powrót do monopolu?, w której uczestniczył Prezes Bando. Rozmowę poprzedziła prezentacja Tomasza Dąbrowskiego, Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii, dotycząca  rynku mocy i prac prowadzonych w tym zakresie w resorcie.

W dyskusji udział wzięli także: Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia; Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza; Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne; Przemysław Piesiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, Energa; Sławomir Zawada, Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Głównym przedmiotem rozmowy zaproszonych do debaty gości były kwestie dotyczące funkcjonowania polskiej elektroenergetyki w kontekście, między innymi, uwarunkowań własnościowo-organizacyjnych, ekonomicznych, przestrzennych i regulacyjnych. Ważne miejsce w dyskusji zajęły również zagadnienia dotyczące rynku mocy, bezpieczeństwa dostaw energii oraz rynkowych mechanizmów konkurencyjności. Ponadto, rozmawiano o możliwych mechanizmach wsparcia i środkach pomocy publicznej w elektroenergetyce. Paneliści zastanawiali się, jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, nie zaburzając mechanizmów rynku konkurencyjnego.

W tym kontekście Prezes URE wskazał na obecne w Polsce uwarunkowania dot. konkurencyjności. Zakłócenia w konkurencyjności rynku wynikają z funkcjonowania stosunkowo niewielkiej liczby producentów, spośród których znaczna część jest kontrolowana przez państwo. Z perspektywy konsumenta transparentność rynku energii ma duże znaczenie dla pełnego zrozumienia transakcji zawieranych na tym rynku, a więc wiedzy na temat środków wydatkowanych w związku z użytkowaniem energii elektrycznej, tj. jasności odnośnie tego, za co płacą  - podkreślił Prezes Bando.

XXIV edycja konferencji energetycznej Europower, odbywa się w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koncepcji realizacji projektów energetycznych pomiędzy przedstawicielami władz regionalnych, jednostkami rządowymi i samorządowymi, administracją publiczną i przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu. Więcej na stronie www.konferencjaeuropower.pl.

Data publikacji : 10.11.2016

Opcje strony

do góry