Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stawka opłaty OZE na 2017 r. - 3,70 zł/MWh

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2016, od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. stawka netto opłaty OZE tj. stawka pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, wynosi: 3,70 zł/MWh.

W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obowiązującej w danym roku.

 

W przypadku, gdy od 1 stycznia 2017 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa w Informacji, przedsiębiorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi od 1 stycznia 2017 r. pobierać opłatę OZE według stawki opublikowanej w Informacji.

Data publikacji: 23.11.2016

Opcje strony

do góry