Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja Informacji nr 46/2016 dotyczącej obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

W związku z obowiązkiem sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorcy, zwracamy uwagę, że w Informacji Prezesa URE nr 46/2016 dotyczącej obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej została sprostowana oczywista omyłka pisarska polegająca na wykreśleniu wyrażenia: „co najmniej jednym z”, zastąpieniu wyrazu „lat” wyrazem „latach” oraz zastąpieniu wyrazu „lub” wyrazem „oraz” w pkt 2) sformułowania:

WAŻNE:
Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników

lub

  1. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Data publikacji : 23.11.2016

Opcje strony

do góry