Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 i 16 grudnia spotkania informacyjne dla wytwórców w sprawie aukcji OZE

W dniach 15 i 16 grudnia br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki odbędą się spotkania dla wytwórców zamierzających wziąć udział w aukcjach OZE.

Spotkania dedykowane są wytwórcom, którzy złożyli lub złożą przed dniem 14 grudnia br. deklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji lub posiadają ważne zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału aukcji, albo we wskazanym terminie uzyskają takie zaświadczenie.

W trakcie spotkań przewidziane są dwa Panele:

  1. 15 grudnia 2016 r., godz. 09:00 - 14:30 - dedykowany zagadnieniom związanym z zasadami obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej w systemie aukcyjnym,
  2. 16 grudnia 2016 r., godz. 09:00 - 14:30 - przedstawione zostaną zasady funkcjonowania Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze zgłoszenie się wytwórcy i uzyskanie wpisu na listę uczestników szkolenia.

Do udziału w Panelu nr 2 zaproszone zostaną wyłącznie osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr: (22) 487 57 35 lub mailowo na adres: lukasz.patulski@ure.gov.pl.

Szczegóły dotyczące spotkań znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 64/2016.

Data publikacji : 09.12.2016

Opcje strony

do góry