Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

12 grudnia br. Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA) zostaje udostępniona użytkownikom

Od dzisiaj wytwórcy zainteresowani skorzystaniem z systemu aukcyjnego mogą rozpocząć procedurę rejestracji na produkcyjnej wersji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Aplikacja dostępna jest pod adresem https://ipa.ure.gov.pl.

Wszelkie informacje i oświadczenia wprowadzane do systemu będą miały charakter wiążący. Udostępniona wersja aplikacji nie jest wersją testową.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji za pośrednictwem IPA określają przepisy ustawy  o odnawialnych źródłach energii oraz postanowienia Regulaminu aukcji. Wskazówki techniczne w zakresie korzystania z systemu IPA znajdą się w Instrukcji użytkowania IPA.

Informacje istotne dla wytwórców zainteresowanych udziałem w aukcji w 2016 r. znajdują się na stronie internetowej Urzędu, w zakładce dedykowanej aukcjom na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2016.

Data publikacji : 12.12.2016

Opcje strony

do góry