Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących

16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Tekst tego rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązków podmiotów sektora paliw ciekłych, wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzenia, przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 67/2016 w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe. Wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia zostały również przygotowane oraz opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dotyczące koncesji na paliwa ciekłe (dostępne tutaj).

W Komunikacie Prezesa URE nr 68/2016 w sprawie udostępnienia wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących znalazły się natomiast informacje dotyczące podmiotów przywożących, w tym obowiązku uzyskania wpisu do rejestru takich podmiotów. Pakiet informacyjny dotyczący podmiotów przywożących wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów przywożących dostępny jest tutaj.

Data publikacji : 16.12.2016

Opcje strony

do góry