Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja wykazu odbiorców przemysłowych OZE

Informujemy, że na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki opublikowany został zaktualizowany wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. W wykazie tym dokonano sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2017 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 19.01.2017

Opcje strony

do góry