Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6910,24-lutego-br-mija-termin-przekazania-danych-o-produkcji-i-sprzedazy-energii-elek.html
2023-10-01, 04:25

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

24 lutego br. mija termin przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji za 2016 r.

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji mają obowiązek złożenia w terminie do 24 lutego 2017 r. informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2016 r.

Więcej informacji oraz wzór ankiety do wypełnienia znajdują się na stronie www.ure.gov.pl/pl/monitorowanie-ankiety/energia-elektryczna.

Data publikacji : 30.01.2017

Opcje strony