Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w IV kwartale 2016 r.

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec czwartego kwartału 2016 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 197 podmiotów, natomiast 127 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W czwartym kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 4 617 295 MWh, natomiast na giełdzie towarowej 38 372 774 MWh.

W omawianym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono 7 824 502 MWh na rynku RDNG, 1 644 455 MWh na rynku RDBG i 28 903 817 MWh na rynku terminowym RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 81,53 zł/MWh, na rynku RDBG 81,17 zł/MWh, na rynku terminowym 83,70 zł/MWh.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

W porównaniu do IV kwartału 2015 r. w IV kwartale 2016 r. o 6% wzrosła ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Dostawy gazu na wejściach z UE wzrosły o 35%.

Szczegółowe dane przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za IV kwartał 2016 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 06.02.2017
Data modyfikacji : 10.02.2017

Opcje strony

do góry