Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymóg udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Z uwagi na zgłaszane przez uczestników rynku wątpliwości związanych z realizacją ustawowego wymogu czyli dotyczących obowiązkowego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, na stronie URE została opublikowana informacja dot. realizacji tego obowiązku - Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2017 w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.

Data publikacji : 13.03.2017
Data modyfikacji : 14.03.2017

Opcje strony

do góry