Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „20 lat polskiej energetyki w obiektywie” zakończony

Podczas uroczystości podsumowania VI Akademii Energii, organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi, która odbyła się 4 kwietnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zostały wręczone nagrody dla Laureatów Konkursu oraz wyróżnienia: Kapituły oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na konkurs fotograficzny „20 lat polskiej energetyki w obiektywie” wpłynęło łącznie 168 prac 56 autorów. Ze względów regulaminowych zakwalifikowano 96 prac 41 autorów. Z uwagi na wysoki poziom i różnorodność podejścia oraz zobrazowania tematu, wybrano trzy zwycięskie prace oraz przyznano  wyróżnienia dodatkowe.

Laureatami konkursu zostali: Karolina Sielicka, Marcin Cugier oraz Wojciech Radwański. Kapituła postanowiła ponadto wyróżnić pracę Marka Ząbczyka. Specjalne wyróżnienie przyznał też Prezesa URE za fotografię, która w sposób szczególny dotyka tematyki jubileuszu polskiej energetyki. Wyróżnienie to otrzymał Tomasz Bauer.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę współorganizatora konkursu tj. Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz Partnera Strategicznego - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który był fundatorem nagród.

Data publikacji : 05.04.2017

Opcje strony

do góry