Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja formularza opisu techniczno-ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja wzoru formularza: „Opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii”.

Zmianie uległy także dane otoczenia makroekonomicznego stosowane do potwierdzania efektu zachęty w ramach analizy finansowej dotyczącej warunków funkcjonowania infrastruktury objętej wnioskiem o udzielenie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Aktualny formularz oraz załącznik do niego znajdują się na stronie: www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/784,Odnawialne-zrodla-energii.html.

Data publikacji : 10.04.2017

Opcje strony

do góry