Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7008,Utrzymanie-zapasow-obowiazkowych-gazu-ziemnego.html
2019-10-15, 20:56

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany komunikat dotyczący realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Informacja zawiera omówienie zasadniczych obowiązków związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, po nowelizacji ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2017 w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Data publikacji : 18.04.2017

Opcje strony