Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 15 maja obowiązek informacyjny w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i jego przywozu

Prezes URE przypomina o konieczności właściwej i terminowej realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z przepisami ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (ustawy o zapasach). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego.

Informacje przekazywane Prezesowi na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach należy dostarczyć do 15 maja br., na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

Departament Rynku Paliw Gazowych

oraz pocztą elektroniczną w formie skanu pisma przekazywanego fizycznie na adres e-mail: drg@ure.gov.pl.

Podmioty będące adresatami normy zawartej w art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach powinny zapewnić, aby informacja, o której mowa w tym przepisie faktycznie dotarła do URE w terminie do 15 maja danego roku. Termin złożenia informacji jest ustawowym i materialnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu do URE.

 

Szczegółowe informacje na temat obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 29/2017.

Data publikacji : 20.04.2017

Opcje strony

do góry