Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 1 czerwca 2017 r. przekazanie informacji do URE dot. istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE jest zobowiązany do gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz biopaliw ciekłych.

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 określającego zakres danych dotyczących projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury energetycznej oraz z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1113/2014 ustanawiającego wzorzec, według którego dane do przekazania Prezesowi URE powinny być zestawione.

Szczegóły wraz z odpowiednimi formularzami znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 31/2017 w sprawie gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej.

Data publikacji : 28.04.2017

Opcje strony

do góry