Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2017 r.

Na koniec pierwszego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 199 podmiotów, natomiast 105 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego.

W pierwszym kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 4 438 707 MWh, natomiast na giełdzie towarowej 45 234 634 MWh.

W omawianym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono 7 850 102 MWh na rynku RDNG, 1 415 130 MWh na rynku RDBG i 35 969 402 MWh na rynku terminowym RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 89,29 zł/MWh, na rynku RDBG 84,12 zł/MWh, na rynku terminowym 79,71 zł/MWh.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

W porównaniu do I kwartału 2016 r., w I kwartale 2017 r. o 3,2% wzrosła ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 133,5%.

Szczegółowe dane przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za I kwartał 2017 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 12.05.2017

Opcje strony

do góry