Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7034,Kodeks-sieci-dotyczacy-zharmonizowanych-struktur-taryf-przesylowych-dla-gazu.html
23.07.2024, 22:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu

17 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r.), zwane NC TAR.

Rozporządzenie weszło w życie 6 kwietnia br., jednak niektóre jego postanowienia stosowane będą z opóźnieniem. Pełne wdrożeniem kodeksu ma nastąpić do 31 maja 2019 r.

Celem nowej regulacji jest zwiększenie transparentności procesu ustalania taryf za przesyłanie gazu, jak również ujednolicenie ich struktur na obszarze UE. NC TAR wprowadza obowiązki konsultacyjne i publikacyjne w zakresie metodologii kalkulacji i parametrów technicznych przyjmowanych do obliczania taryf przesyłowych, co ma zapewnić użytkownikom unijnych systemów przesyłania gazu większą przewidywalność poziomu opłat oraz ich porównywalność.

Wdrożenie Kodeksu powinno się przyczynić do większej integracji europejskiego rynku gazu, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i rozwoju połączeń międzysystemowych, co z kolei może poprawić konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i obniżenie rachunków za gaz dla gospodarstw domowych.

Kodeks reguluje m.in. zasady dotyczące kryteriów wyboru stosowanej metody wyznaczania ceny referencyjnej, kalkulacji cen bazowych dla standardowych produktów w zakresie przepustowości oferowanych w trybie aukcji, zasady wyceny produktów przerwanych i stosowanych rabatów m.in. dla usług magazynowania.

Wzmocnieniu stabilności finansowej operatorów przesyłowych ma służyć wprowadzone kodeksem tzw. konto regulacyjne (regulatory account), poprzez które możliwe będzie rozliczenie przychodów planowanych przed rozpoczęciem okresu taryfowego z rzeczywiście zrealizowanymi przez operatora systemu przesyłowego.

Postanowienia kodeksu mają zastosowanie do sieci przesyłowych gazowych.

Data publikacji : 16.05.2017

Opcje strony