Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czerwcowe aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE rozstrzygnięte

W ostatnich dniach czerwca br. zgodnie z Ogłoszeniami Prezesa URE z 29 maja br. odbyły się dwie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii - oznaczone jako „Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017” oraz „Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2017”.

W trakcie pierwszej sesji w dniu 29 czerwca wysłano łącznie 489 ofert. Za skutecznie złożone uznano 472 oferty. Ostatecznie 352 oferty wygrały aukcję, podczas której sprzedano 99,91 % ilości oraz 80,63 % wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 195,00 zł/MWh, a maksymalna - 398,87 zł/MWh.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 41/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

W trakcie sesji 30 czerwca 2017 r. wysłano łącznie 48 ofert. Za skutecznie złożone uznano 44 oferty.

Ostatecznie 44 oferty wygrały aukcję, podczas której sprzedano 21,04 % ilości oraz 18,36 % wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 290,00 zł/MWh, a maksymalna - 474,00 zł/MWh.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięcia aukcji, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 42/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

Data publikacji : 04.07.2017

Opcje strony

do góry