Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o wydanie świadectw pochodzenia

Wprowadzone 1 stycznia 2017 r. zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii spowodowały, że wytwórcy składający wnioski o wydanie świadectw pochodzenia coraz częściej popełniają błędy o charakterze formalnym, które z oczywistych względów negatywnie rzutują na terminy zakończenia postępowań.

W Komunikacie nr 43/2017 zostały podane zalecenia, jak ich uniknąć.

Data publikacji : 06.07.2017

Opcje strony

do góry