Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w II kwartale 2017 r.

Na koniec drugiego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 104 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

W drugim kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 4 216 180 MWh, natomiast na giełdzie towarowej - 68 616 770 MWh.

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono 4 221 960 MWh na rynku RDNG, 1 199 752 MWh na rynku RDBG i 17 960 424 MWh na rynku terminowym RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 75,17 zł/MWh, na rynku RDBG 73,08 zł/MWh, zaś na rynku terminowym - 79,95 zł/MWh.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

W II kwartale br. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy wzrosła o 6% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 480,4%.

Szczegółowe dane, przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za II kwartał 2017 r.

Data publikacji : 08.08.2017

Opcje strony

do góry