Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7163,Wnioski-o-zmiane-koncesji-po-zmianach-danych-przydatne-informacje.html
2021-10-17, 20:14

Strona znajduje się w archiwum.

Wnioski o zmianę koncesji po zmianach danych - przydatne informacje

Z uwagi na zmienione przepisy ustawy - Prawo energetyczne w zakresie występowania do Prezesa URE o zmianę koncesji, przedstawiamy szczegółowe informacje w sprawie sposobu i terminu realizacji przez spółki prawa handlowego zarejestrowane w KRS obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji w przypadku zmiany nazwy, adresu, siedziby, numeru KRS, NIP lub VAT UE. Komunikat zawiera również przydatne informacje o realizacji obowiązków informacyjnych w przypadku zmiany danych wspólnika, akcjonariusza oraz osoby uprawnionej lub wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji, a także obowiązków informacyjnych określonych w warunkach koncesyjnych.

Szczegóły znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 56/2017.

Data publikacji: 11.08.2017

Opcje strony