Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 10 października obowiązek informacyjny w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i jego przywozu

Prezes URE przypomina o konieczności właściwej i terminowej realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego.

Informacje przekazywane Prezesowi URE na podstawie art. 4 ustawy z 7 lipca 2017 r. należy dostarczać do 10 października 2017 r., na adres:

Urząd Regulacji Energetyki,
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
Departament Rynku Paliw Gazowych

oraz pocztą elektroniczną w formie skanu pisma przekazywanego fizycznie na adres e-mail: drg@ure.gov.pl.

Termin złożenia informacji jest ustawowym i materialnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu do URE.

Art. 4 ustawy z 7 lipca 2017 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego do przekazania, w terminie do dnia 10 października 2017 r., ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE informacji o rzeczywistej wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. oraz miejscu ich magazynowania, według stanu na 1 października 2017 r.

 

Szczegółowe informacje na temat powyższego obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 68/2017.

Data publikacji : 03.10.2017

Opcje strony

do góry