Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7246,III-Ogolnopolski-Szczyt-Gospodarczy-w-Siedlcach.html
17.06.2024, 14:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach

W dniach 19-20 października br. w Siedlcach odbywa się III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy pn. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Jednym z panelistów jest Prezes URE Maciej Bando.

Podczas sesji dotyczącej gospodarki, w panelu poświęconym energetyce, Prezes Bando zwrócił uwagę na konieczność jak najszybszego uchwalenia ustawy o rynku mocy. „Nie ma co dywagować nad tym, czy rynek mocy jest potrzebny, czy nie. Nie ma innego wyjścia i rozwiązania funkcjonującego w tej chwili, które pozwoliłoby zabezpieczyć możliwości wytwórcze. Ta ustawa powinna być uchwalona jak najszybciej, bo czas nagli. Jeśli regulator tak mówi, to znaczy, że istnieje realne niebezpieczeństwo” - powiedział Prezes URE.

Proponowana regulacja ma wprowadzić dwutowarowy rynek energii elektrycznej - towarami będą zarówno sama energia, jak też gotowość do jej dostarczania. Według Ministerstwa Energii rynek mocy ma skłonić wytwórców energii do budowy nowych jej źródeł, bo sytuacja na rynku do tego nie zachęca. Koszty funkcjonowania tzw. rynku mocy będą przenoszone poprzez opłatę mocową, która będzie składową taryf za dystrybucję i przesył energii elektrycznej.

W ramach tegorocznej edycji Szczytu skoncentrowano się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Zaplanowane debaty z udziałem najważniejszych osób ze świata polityki, gospodarki i biznesu mają na celu wywołanie dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Data publikacji : 20.10.2017

Opcje strony