Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 30.10. obowiązek sprawozdawczy w zakresie realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy

Prezes URE przypomina o zbliżającym się terminie - do 30 października 2017 r. złożenia sprawozdania o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za III kwartał 2017 r. Data wpływu pisma do urzędu (a nie nadania) decyduje o terminowym wykonaniu tego obowiązku.

Obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem gazu ziemnego z  zagranicą oraz podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, zgodnie z przepisami art. 49c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Sprawozdanie wraz z objaśnieniami dostępne jest pod adresem: www.ure.gov.pl/pl/monitorowanie-ankiety/paliwa-gazowe/5577,Sprawozdanie-Informacja-o-realizacji-umow-dotyczacych-zakupu-gazu-ziemnego-z-zag.html.

Data publikacji : 23.10.2017

Opcje strony

do góry