Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2017 r.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 106 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W trzecim kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 846 032 MWh, natomiast na giełdzie towarowej - 17 347 395 MWh.

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono: 2 485 032 MWh na rynku RDNG, 702 339 MWh na rynku RDBG i 14 160 024 MWh na rynku terminowym RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 74,88 zł/MWh, na rynku RDBG 73,67 zł/MWh, zaś na rynku terminowym - 77,18 zł/MWh.

W III kwartale br. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy wzrosła o 5,2% w porównaniu do III kwartału 2016 r. Dostawy gazu wysokometanowego z UE zmniejszyły się o 76%.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane, przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za III kwartał 2017 r.

Data publikacji : 06.11.2017

Opcje strony

do góry