Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stawka opłaty OZE na 2018 r. wyniesie 0,00 zł/MWh

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 81/2017, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh.

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obowiązującej w danym roku.

Data publikacji : 20.11.2017

Opcje strony

do góry