Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2018-2020

Uwzględniając wytyczne dotyczące ustalania uzasadnionego zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Energii z 22 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, a także kontynuując sposób określania zasad zwrotu z kapitału uwzględnianego w taryfach dla ciepła określony w Informacjach Prezesa URE Nr 9/2013 i Nr 47/2015, regulator określił zasady i sposób ustalania zwrotu z kapitału na lata 2018-2020.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2018.

Data publikacji : 12.01.2018

Opcje strony

do góry