Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2018-2020 - sprostowanie

W związku z pomyłką w obliczeniach w opublikowanej 12 stycznia 2018 r. Informacji nr 8 Prezesa URE, została opublikowana zaktualizowana Informacja Prezesa URE nr 8A zawierająca poprawną wielkość WACC, która obowiązuje w I kwartale 2018 r.

Więcej w Informacji Prezesa URE Nr 8A w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020.

Data publikacji : 15.01.2018

Opcje strony

do góry