Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7386,Audyty-energetyczne-przedsiebiorstw-podsumowanie-2017-r.html
29.05.2024, 20:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw - podsumowanie 2017 r.

Prezes URE wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej (art. 38 ust. 2), przedstawił ministrowi energii informacje o przeprowadzonych w 2017 r. audytach energetycznych przedsiębiorstw.

Do końca 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3 506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa. Z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego. Z przekazanych zawiadomień wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą  973 373,597 toe/rok.

Szczegóły w Informacji Prezesa URE o przeprowadzonych w 2017 roku audytach energetycznych przedsiębiorstw.

Data publikacji : 01.02.2018
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony