Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaktualizowany Pakiet Informacyjny CHP

Informujemy, że na stronie poświęconej przedsiębiorcom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji (CHP), w tym w jednostkach kogeneracji stanowiących jednocześnie instalacje odnawialnego źródła energii (OZE), opublikowane zostały zaktualizowane dokumenty zawierające wskazówki dotyczące procesu koncesjonowania prowadzonego przez Prezesa URE oraz formalne wymogi, jakie aplikujący o udzielenie koncesji są zobowiązani spełnić.

Data publikacji : 09.02.2018

Opcje strony

do góry