Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7436,30-kwietnia-mija-termin-przedkladania-sprawozdania-z-realizacji-planu-rozwoju.html
24.04.2024, 17:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30 kwietnia mija termin przedkładania sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Do złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zobowiązane są wszystkie Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii, na których przed dniem 30 kwietnia danego roku ciąży obowiązek uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju.      

Formularz sprawozdania.

Data publikacji : 26.02.2018
Data modyfikacji : 27.02.2018

Opcje strony