Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany taryf dla energii elektrycznej w związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Prezes URE zatwierdził 27 lutego 2018 r. zmiany taryf dla czterech z pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. Zmiany taryf to konsekwencja wniosków złożonych przez operatorów, w związku z wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). Postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jeszcze się nie zakończyło.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, przyjęta w styczniu br. przez Sejm ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych umożliwi rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i przyczyni się do popularyzacji samochodów elektrycznych.

Zgłoszone przez operatorów i zatwierdzone przez Prezesa URE zmiany dotyczą zamieszczonych w taryfie regulacji odnośnie przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania.

W znowelizowanych taryfach uwzględnione zostały stawki opłat za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. W przypadku przyłączenia takiej infrastruktury oraz stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, opłatę ustala się na podstawie jednej szesnastej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Wejście w życie zmiany tych taryf umożliwi pobieranie opłat za przyłączenie powyższej infrastruktury zgodnie z wymaganiami nowych przepisów.

Zatwierdzone zmiany taryf dostępne są na stronie BIP URE.

Data publikacji : 28.02.2018

Opcje strony

do góry