Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 31 marca br. sprawozdania z realizacji „obliga giełdowego” energii elektrycznej za 2017 r.

Przedsiębiorstwa energetyczne (patrz: lista poniżej) mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE - w terminie do 31 marca 2018 r. - sprawozdania z realizacji obowiązków publicznej sprzedaży energii, zwanej też „obligiem giełdowym”.

Sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w 2017 r., powinno obejmować część opisową oraz analityczną zawierającą formularz sprawozdawczy R-17 za 2017 r.

Formularz wraz ze sprawozdaniem w wersji papierowej należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres: art49a@ure.gov.pl.

Szczegóły w Informacji Prezesa URE Nr 19/2018 w sprawie sprawozdań z realizacji obowiązków, o których mowa  w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2017.

Data publikacji: 01.03.2018

Opcje strony

do góry