Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7480,Srednie-ceny-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-za-IV-kwarta.html
29.05.2024, 19:55

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za IV kwartał 2017 i za rok 2017

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne Prezes URE poinformował, że średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosły:

  • w IV kwartale 2017 r. 164,05 zł/MWh,
  • w 2017 r. 163,70 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w

Informacji Prezesa URE nr 28/2018 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2017

oraz

Informacji Prezesa URE nr 27/2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2018 r.

Data publikacji : 30.03.2018

Opcje strony