Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE „Człowiekiem Roku 2017” w konkursie Liderzy Świata Energii. XXVII Konferencja EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to największa w Polsce platforma dialogu przedstawicieli sektora energii. Tegoroczna, wiosenna edycja EuroPOWER jest już 27. spotkaniem przedstawicieli firm energetycznych, polityków i ekspertów energetycznych oraz reprezentujących sektory współpracujące z tą branżą. Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji, podczas uroczystej Gali, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando otrzymał nagrodę Człowieka Roku w konkursie „Liderzy Świata Energii”.

W wystąpieniu otwierającym XXVII Konferencja EuroPOWER, Gość Honorowy Konferencji, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, zarysował najważniejsze problemy i wyzwania stojące obecnie przez branżą energetyczną. Zwrócił uwagę na rangę ustawy o rynku mocy i rozpoczęty już proces jej realizacji. Podkreślił także wysiłek administracji rządowej w działaniach związanych z rynkiem mocy, w których ważną rolę odgrywa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Mówiąc o przyszłości polskiej energetyki, minister wyraził przekonanie, że w strategii zrównoważonego rozwoju energetyki i całego kraju musi być zapewniona równowaga różnych źródeł wytwórczych - konwencjonalnych i odnawialnych.

W pierwszym dniu Konferencji odbyły się dyskusje w 3 blokach tematycznych.

W bloku pn. Polska energetyka - jaką mamy i jaką chcielibyśmy mieć? wziął udział Prezes URE Maciej Bando, razem z Tomaszem Dąbrowskim Dyrektorem Departamentu energetyki Ministerstwa Energii, Kamilem Kamińskim Wiceprezesem Zarządu TAURON Polska Energia, Marcinem Lewandowskim Grupa GPEC i Romanem Szwedem Prezesem Zarządu Atende. W trakcie dyskusji szef URE wypowiadając się na temat ustawy o rynku mocy stwierdził, że „konsensus został osiągnięty”. Jeśli chodzi o inteligentne sieci, Prezes Bando kolejny raz podkreślił, że wdrażanie inteligentnego opomiarowania powinno być kolejnym elementem procesu budowy nowoczesnych sieci elektroenergetycznych. Dlatego też dystrybutorzy najpierw powinni zadbać o unowocześnienie sieci średnich i wysokich napięć, a dopiero potem przejść do inteligentnych liczników w gospodarstwach domowych. Prezes przyznał, że liczniki inteligentne są niezbędne biorąc pod uwagę wskaźniki jakości sieci, a zatem użyteczne we wprowadzanym modelu regulacji jakościowej, ale jak powiedział: „licznik w domu sam tej jakości nie podnosi”.

W dyskusji na temat braku strategii energetycznej dla Polski Maciej Bando zwrócił uwagę na kluczową rolę legislacji, która powinna być następstwem strategii, ale jest na bieżąco wprowadzana, rozwiązując bieżące problemy. Mówiąc o znaczeniu legislacji, a także w kontekście zapewnienia mocy i inteligentnego opomiarowania, Prezes URE nawiązał do doświadczeń z 2015 r. które pokazały, jak ważne jest usprawnienie mechanizmu wprowadzania ograniczeń. Zwrócił uwagę na brak podstawowych rozporządzeń, które zapewnią większą skuteczność działań w sytuacjach krytycznych związanych z wprowadzaniem ograniczeń.

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji odbyła się Wielka Gala, podczas której Prezes URE Maciej Bando odebrał nagrodę Człowieka Roku 2017 w konkursie Liderzy Świata Energii - „za umiejętne godzenie interesów odbiorców indywidualnych z interesami producentów i dostawców energii i paliw oraz za kulturę biznesową i umiejętność wsłuchiwania się w argumenty obu stron rynku energetycznego”. Odbierając statuetkę z rąk Przewodniczącego Rady Programowej EuroPower dr Leszka Juchniewicza, Prezes Bando podziękował za docenienie wysiłków i organicznej pracy Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz rozwoju sektora energii i paliw w Polsce, a także na arenie międzynarodowej.

Patronem Honorowym konferencji, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji nt. XXVII Konferencji EuroPOWER www.konferencjaeuropower.pl.

Data publikacji : 04.04.2018
Data modyfikacji : 05.04.2018

Opcje strony

do góry