Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30 kwietnia br. mija termin informacji w sprawie prognoz dot. wytwarzania energii na okres 15 lat

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, sporządzają i przedkładają Prezesowi URE prognozy na okres 15 lat - zgodnie z art. 16 ust. 20 ustawy - Prawo energetyczne.

Prognozy powinny obejmować w szczególności ilości wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł, a także dane techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej.

W celu zapewnienia jednolitego charakteru przekazywanych informacji, przygotowano formularz w postaci ankiety do uzupełniania przez wytwórców zobowiązanych do sporządzenia ww. prognoz.

Wypełniony formularz dotyczący prognoz należy przesłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 lub przekazać bezpośrednio do kancelarii Urzędu Regulacji Energetyki.

Wypełniony formularz, w formacie Excel należy również przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: prognozy2018@ure.gov.pl.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 31/2018 w sprawie prognoz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej na okres 15 lat, o których mowa w art. 16 ust. 20 i 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Data publikacji : 12.04.2018

Opcje strony

do góry