Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Za I kwartał 2018 r. średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła 171,85 zł/MWh.

Dla porównania - cena ta za IV kwartał 2017 r. wyniosła 165,11 zł/MWh.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2018.

Data publikacji : 13.04.2018

Opcje strony

do góry