Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 15 maja obowiązek przedłożenia Prezesowi URE informacji o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego są zobowiązane:

  1. przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym oraz
  2. podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego.

Podmioty te są zobowiązane do przedłożenia Prezesowi URE, w terminie określonym w ustawie o zapasach, tj. do 15 maja każdego roku informacji o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustalonych na okres od 1 października danego roku do 30 września roku kolejnego w celu ich weryfikacji.

Wielkość zapasów obowiązkowych odpowiada co najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu dokonanemu w okresie od 1 kwietnia roku ubiegłego do 31 marca danego roku.

Pełna informacja w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2018 w sprawie weryfikacji zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego.

Data publikacji : 23.04.2018

Opcje strony

do góry