Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 15 maja obowiązek informacyjny przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego obowiązane są do przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE informacji o:

  1. działaniach podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz
  2. realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego - do 15 maja każdego roku.

Prezes URE zwraca m.in. uwagę na zmianę treści przepisu w odniesieniu do okresu, za który należy przedstawić informacje – obecnie obowiązek informacyjny dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku.

Więcej w Informacji Nr 38/2018 w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego.

Data publikacji : 23.04.2018

Opcje strony

do góry