Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w I kw. 2018 r.

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany wykaz zawierający całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Polski w I kwartale 2018 r., z zachowaniem nazw i klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kody CN). Wykaz został przygotowany na podstawie miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Więcej w Informacji Prezesa URE nr 39/2018 w sprawie ogłoszenia całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Data publikacji : 14.05.2018

Opcje strony

do góry