Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7552,Srednie-kwartalne-ceny-zakupu-gazu-ziemnego-z-zagranicy.html
2020-08-13, 07:18

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W I kwartale 2018 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 84,72 zł/MWh.

W IV kwartale 2017 r. cena ta wynosiła 73,89 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2018.

Data publikacji : 15.05.2018

Opcje strony