Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja listy sprzedawców zobowiązanych na 2018 r.

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 10 maja 2018 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Prezes URE dokonał aktualizacji wykazu sprzedawców zobowiązanych zawartego w Informacji Prezesa URE nr 82/2017.

W wyniku aktualizacji, na 2018 rok wyznaczonych pozostaje 180 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania 180 operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawca zobowiązany na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Zaktualizowana  lista sprzedawców zobowiązanych, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w 2018 r., znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 44/2018 w sprawie aktualizacji listy sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 15.06.2018

Opcje strony

do góry