Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2018 r.

Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 201 podmiotów, natomiast 110 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego.

W pierwszym kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 13 031 337 MWh - średnia cena 87,00 zł/MWh, natomiast na giełdzie towarowej 48 695 340 MWh - średnia cena 89,38 zł/MWh.

W omawianym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na rynku RDNG dostarczono 8 515 920 MWh gazu ziemnego wysokometanowego, na rynku RDBG dostarczono 2 296 773 MWh, a na rynku terminowym (RTTG) dostarczono 37 882 647 MWh. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG w I kwartale 2018 r. wyniosła 105,62 zł/MWh, na rynku RDBG 103,21 zł/MWh, na rynku terminowym 84,89 zł/MWh.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

W porównaniu do I kwartału 2017 r. w I kwartale 2018 r. o 3,3% wzrosła ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. O 25% zwiększyły się dostawy gazu wysokometanowego z UE, o 2% zwiększyły się dostawy gazu wysokometanowego spoza UE (bez LNG). Dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 27%.

Szczegółowe dane przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za I kwartał 2018 r.

Data publikacji : 18.06.2018

Opcje strony

do góry