Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w I kwartale 2018 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 174,95 zł/MWh.

Przypominamy, że w IV kwartale 2017 r. cena ta wynosiła 164,05 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2018  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 roku.

Data publikacji : 21.06.2018

Opcje strony

do góry