Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata „Wyzwania na rynku energii” z udziałem Prezesa URE

28 czerwca br. w redakcji dziennika Rzeczpospolita odbyła się debata pn. „Wyzwania na rynku energii” zorganizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W spotkaniu uczestniczyli oprócz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Michał Kurtyka - Pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP 24, prof. Leszek Jesień - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE, Eryk Kłossowski - Prezes Zarządu PSE, Monika Morawiecka - członek Rady Zarządzającej PKEE i Dyrektor Departamentu Strategii PGE oraz prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.

Punktem wyjściowym do dyskusji był nowy raport PSE pt. „Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza”. Przed uczestnikami debaty postawiono zadanie omówienia aktualnych wyzwań  związanych z rynkiem energii. Podczas spotkania zaproszeni goście dyskutowali o tym, w jakim stopniu Unia Europejska jest otwarta na dyskusję w sprawie zmian architektury rynku energii, w jakim zakresie polityka energetyczna kraju odpowiada na obecne wyzwania takie jak: rosnąca liczba prosumentów, zwiększająca się rola OZE oraz jaki jest stan europejskiego systemu energetycznego.

Prezes URE Maciej Bando, zaznaczył, że Raport PSE, przedstawiający punkt widzenia operatora, traktuje jako wstęp do dyskusji. Jak zauważył Regulator raport na odległym miejscu stawia konsumenta, dla którego energia jest nie tylko towarem, ale jest przede wszystkim dobrem, do którego przeciętny człowiek chce i musi mieć stały dostęp.

Jak podkreślił Prezes Bando „teoria cen węzłowych propagowana przez uczestników dyskusji jest dobra w swoich teoretycznych założeniach i może zadziałać na obszarach w  miarę jednorodnych, jednak na obszarach o dużym zróżnicowaniu gospodarczym może doprowadzić do jeszcze większego pogłębienia dysproporcji”.

Data publikacji : 28.06.2018
Data modyfikacji : 29.06.2018

Opcje strony

do góry