Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuletyn URE 2/2018 już dostępny

Najnowsze wydanie kwartalnika URE zawiera Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. będące całościowym podsumowaniem prac prowadzonych w URE w ubiegłym roku.

W Sprawozdaniu z działalności Prezesa URE znajdziemy przede wszystkim opis działań, jakie regulator prowadził w obszarze poszczególnych segmentów branży energetycznej - energii elektrycznej, paliw ciekłych, gazowych oraz ciepła. Uwarunkowania, jakie kształtują sytuację na tych rynkach także zostały szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu. Osobny rozdział poświęcony jest sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii, gdzie szczególnie wyraźnie widać jak ważnym czynnikiem, przyspieszającym lub spowalniającym rozwój branży, może być legislacja.

W 2017 r. znacząca część prac Prezesa URE dotyczyła energetycznych projektów infrastrukturalnych o międzynarodowym zasięgu oraz szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i naszego regionu Europy. W największym stopniu działania te dotyczyły rynku gazu, ze względu na planowane i realizowane w tym segmencie bardzo ważne przedsięwzięcia, w tym projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa i zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu.

Istotną nowością, ze względu na silny wymiar konsumencki było rozpoczęcie działalności Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE. W Sprawozdaniu możemy przeczytać, w jaki sposób ta nowa instytucja może ułatwić konsumentom rozwiązywanie sporów z przedsiębiorstwami energetycznymi bez wchodzenia na drogę sądową.

Choć coroczne Sprawozdanie z działalności Prezesa URE dotyczy konkretnego roku, jest ono w istocie kompendium wiedzy o wszystkich aspektach rynku energetycznego w Polsce. Informacje i statystyki zawarte w Sprawozdaniu są tym bardziej ciekawe, że staramy się przedstawiać je w ujęciu historycznym, prezentując dane porównawcze z lat poprzednich, co pozwala na obserwowanie tendencji na przestrzeni lat.

Zapraszamy do lektury!

Data publikacji : 03.07.2018

Opcje strony

do góry