Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7605,Wzor-sprawozdania-kwartalnego-podmiotu-realizujacego-Narodowy-Cel-Wskaznikowy-do.html
2024-03-01, 19:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy dotyczący paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

Przypominamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Energii jest opublikowany wzór sprawozdania kwartalnego, określony w rozporządzeniu Ministra Energii z 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych, w wersji edytowalnej do wypełnienia.

Termin na przekazanie Prezesowi URE przedmiotowego sprawozdania wynosi do 30 dni po zakończeniu kwartału,  zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Link do strony Ministerstwa Energii zawierający wzór sprawozdania: www.gov.pl/energia/biokomponenty-i-biopaliwa-ciekle.

Data publikacji : 04.07.2018

Opcje strony