Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konieczność aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji OZE lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Wytwórcy, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. według znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii powinni złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Ważne: Obowiązek aktualizacji zaświadczeń lub ponownego składania deklaracji nie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały w którejkolwiek z dotychczas przeprowadzonych aukcji, a którzy przystąpili do tych aukcji na podstawie dotychczas otrzymanych zaświadczeń lub dotychczas złożonych i pozytywnie zweryfikowanych deklaracji.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa URE nr 48/2018 w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Data publikacji : 05.07.2018

Opcje strony

do góry