Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7616,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-niepodlegajaca-obowiazkowi-publiczne.html
2021-09-28, 18:03

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Informujemy, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za II kwartał 2018 r. 174,23 zł/MWh.

Dla porównania - cena ta za I kwartał 2018 r. wyniosła 171,85 /MWh.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2018.

Data publikacji: 12.07.2018

Opcje strony